Yasaklı Ürünler Listesi

ciftciyim.com ’da ilanı verilemeyecek olan Yasaklı Ürünler Listesi:

Sağlık Beyanlı Ürünler Ve Cihazlar

T.C. Sağlık Bakanlığınca ; “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin aşağıda bağlantı adreslerine yer verilen mevzuat uyarınca hukuka aykırı tanıtım ve satışı yasaktır. Bu doğrultuda Mevzuata aykırı hiçbir ürün ciftçiyim.com’da satılamayacaktır.

İlgili mevzuatın içerikleri aşağıdaki gibidir.

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

Kültür ve Tabiat Varlıkları

ciftciyim.com’da ; Aşağıda bahsi geçen yasal düzenlemeler uyarınca devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası, devlet üstün hizmet madalyası, devlet savaş madalyası ve devlet nişanı, cumhuriyet nişanı; liyakat nişanı, Herhangi bir Ülkeye ait kamu malı  ve  tarihi eser niteliğinde sayılabilecek bilumum malzemelerin  satışı yasaktır.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca kanun aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için aşağıda link bırakılmıştır.

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Bandrolsüz Ürün Satışı

Telif hakları gereğince korunan sesli, görüntülü, yazılı vb. belgelerin bandrolsüz (kopyalanmış) şekilde satışına izin verilmez.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca kanun aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için aşağıda link bırakılmıştır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Ateşli Silah ve Kesici Alet Satışı

Kanunda belirtilen silah sayılabilecek veya insan hayatını tehlikeye atacak tüm ürün ve yardımcıları, Herhangi bir Ülkeye ait her türlü askeri mühimmatın ve askeri kıyafetin veya aksesuarının, kolluk kuvvetlerine ait kıyafetlerin veya aksesuarlarının satışı yasaktır

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca kanun aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için aşağıda link bırakılmıştır.

6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

 

Yanıcı Ve Patlayıcı Malzemeler

Hayati tehlikeye sebebiyet verecek her nevi yanıcı, patlayıcı malzemelerin satışı yasaktır.

Düzenlemeye ait detayları içeren link aşağıdaki gibidir.

87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük

Alkollü İçecek Ve Tütün Mamulleri

Her nevi Alkol sayılabilecek içeceklerin tümü ve tütün mamullerinin ciftciyim.com üzerinden satışı yasaktır. Ayrıca bu ürünlere ait markaların alenen gösterilmesine ciftciyim.com’da izin verilmemektedir.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca kanun aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için aşağıda link bırakılmıştır.

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler

Müstehcen içerikli veya pornografik CD / DVD, basılı yayınlar ile erotik oyuncakların satışına izin verilmemektedir.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca kanun aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için aşağıda link bırakılmıştır.

 

Replika (Kopya) Ürün satışı

Kanunda geçen düzenleme kapsamında koruma rejimi altında olan ve başkası adına tescilli olan marka, logolara ve tasarımlara hukuka aykırı şekilde yer verilmesi ve bu bağlamda replika(Kopya) ürün satışı yasaktır.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca kanun aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için aşağıda link bırakılmıştır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

Trafik Aygıtları ve Plaka

Trafik kanunca yasaklanmış; Radar kilitleyiciler, araç plakası, plaka örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünlerin, şahsi plaka satışı ve APP plaka satışı yasaktır. Ayrıca plakalık satışlarında plakaların açıkça gösterilmesine izin verilmez.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca Yönetmelik aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için aşağıda link bırakılmıştır.

Hız ihlal tespit donanımları muayene yönetmeliği

Belge Satışı

Herhangi bir Ülkeye ait Yetkili kurumlarca verilmiş olan diploma, yetki belgesi, izin belgesi vb. ürünlerin ciftciyim.com üzerinden satışına/kiralanmasına izin verilmez.

Fon & Hisse Senedi

Herhangi bir Ülkeye ait Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar ile bu evrakların  yönetimi ile ilgili resmi kurum olmayan kişi veya kişilerin yatırım amaçlı bilgi paylaşımında bulunacağına ait bir beyan , Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.

Organ ve Organ nakli

İnsana ait organların satışı ve bu organların naklinin yapılabileceğine dair ilanlar yasaktır.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca kanun aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için aşağıda link bırakılmıştır.

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

 

Evcil Hayvan Ve Yasalarca Yasaklanmış Hayvanlar

ciftciyim.com aracılığıyla ücretli evcil hayvan satışı, yetiştiriciliği ve üretimi kanunlarca yasaklanmış/sınırlandırılmış tüm hayvanların satışı yasaktır.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca kanun aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için aşağıda link bırakılmıştır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Av Ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri

Her türlü Şans oyunu sayılabilecek faaliyetlerin tamamı; talih, baht gerektiren ticari oyun makinelerin satışı ve medyumluk, falcılık içeren ilanlara izin verilmemektedir.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca kanun aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için aşağıda link bırakılmıştır.

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Telsiz ve Drone Ürünleri

Telsiz cihazlarının Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik’ aykırı şekilde satışı yasaktır. Bununla birlikte lisans gerektiren telsizlerin satışı ciftciyim.com üzerinde yapılmamakta olup yayınlanmak istenilen telsiz ilanlarında ayrıca kullanıcıların “Lisans Gerektirmediği” beyan bilgisine yer vermesi de zorunludur. Ayrıca T.C sivil havacılık kanun ve ilgili yönetmeliklerce uçuş izin belgesi gerektiren drone lerin ilan detayında belirtilmesinin ve ilgili kanunların yasakladığı konularda ilan verilmesi yasaktır.

Detaylı bilgi için aşağıda link bırakılmıştır.Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik

 

Kişilik Hakları

Herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü gibi eşyaların ciftciyim.com üzerinden satışı yasak olup ciftciyim.com üzerinde kişilerin kişilik haklarını zedeleyecek şekilde telefon numarası, e-posta, ikametgâh adresi ve kişisel bilgi içeren tüm özel belge ve kişisel bilgilere yer verilmesi yasaktır.  

Etkinlik Biletleri

Usulsüz bilet satışının engellenmesi adına, her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin, konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin ciftciyim.com üzerinden satışı yasaktır.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Şirket için Ortak Arama

Şirketimiz tarafından yönetilen ciftciyim.com üzerinden herhangi bir işletme ya da firmaya hissedar, ortak vb. aranmasına ilişkin ilan verilememektedir.

İlaç Satışı

Her türlü reçeteli ya da reçetesiz ilaç satışı yasaktır. Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerinin satışı da yasaktır.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Siyasi İçerikli Ürünler

Tüm siyasi içerikli ürünler ile siyasi içerik barındıran görsele sahip ürünlerin (Bayrak, Kupa, Yüzük, Resim, Portre, Maket, Siyasi parti görseli barındıran ürün resimleri vb.) ilanının verilmesi yasaktır.

Evcil Hayvan Satışı

Ciftciyim.com üzerinde evcil hayvanlar kategorisinde bulunan tüm içeriklerin ücretli olarak satışı yapılamamaktadır. Evcil Hayvanlar Kategorisinde sadece ücretsiz sahiplendirme ilanlarına izin verilmektedir. Ücretli satış yönünde tespitlerde üyelikler durdurulur.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Kredi Kartı İle Taksitli Satışlar

Gıda, kozmetik ürünlerinin, ofis malzemelerinin satışında ilgili kanun gereğince kredi kartına taksitli satış yapılamaz ve taksit satış beyanında bulunarak ilan verilemez.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sırlanabilecektir.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

Promosyon Ürünler

Hediye çeklerinin, indirim kuponlarının, ilgili firmalar tarafından bedelsiz şekilde verilen hediye ve promosyon ürünlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sosyal yardım amaçlı olarak halka bedelsiz şekilde verilen ürünlerin satışına izin verilmez.

Resmi Kıyafet & Askeri Malzemeler

Temsili çocuk kostümleri (kıyafetleri) hariç olmak üzere, Ciftciyim.com üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının resmi kıyafetlerinin, rozetlerinin, aksesuarlarının satışına izin verilmemektedir. 

Şifre Çözücüler Ve Uydu Alıcıları

Uydu kanallarındaki şifre kırıcı yazılım ya da eklentilerin ciftciyim.com üzerinde satışı yasaktır.

Diğer Yasaklı Ürünler

 • İşitme Cihazları
 • Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları
 • Yasaklı yayınlar
 • Enerji İçecekleri
 • Gıda takviyesi, sporcu takviye besinler
 • Numaralı gözlük, lens satışları
 • Bahis, görüntülü sohbet, pornografik ve eczaneler adına açılmış sitelerin domainlerinin satışları
 • Sanal para satışları
 • Forex İşlemleri
 • Dinleme cihazları, böcekler
 • Her türlü uyuşturucu maddeleri
 • Elektronik sigara, elektronik nargileler
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Sahte paralar ( Üzerinde geçersizdir ibaresi mevcut olanlar hariç )
 • Çalıntı ürünler
 • Kayıt dışı yada imei numarası kopyalanmış telefonlar
 • Yasaklı Hayvan Türleri (Yabani Hayvanlar)
 • Emniyet Kemeri Adaptörü
 • Mezar yeri satışları
 • Tedavüldeki paraların satışı
 • Göktaşı satışı
 •