Ek - 5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

*Bu belgede yer alan tanımlar Hesap Sözleşmesi'nde yer almaktadır.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde ÇİFTÇİYİM'in söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin hesabını geçici olarak durdurma veya kapatma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

  1. Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın ÇİFTÇİYİM'e sunulmuş olması,
  2. Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
  3. Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
  4. Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm ÇİFTÇİYİM kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
  5. Yorumun ÇİFTÇİYİM'e, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
  6. Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından ÇİFTÇİYİM'e bildirilmesi,
  7. Yorumun link veya script içermesi.